The Yoseido Gallery
Log In My Account Cart Contents STORE-2 Exhibitions
The YOSEIDO » Main Page » SEKINO, Junichiro » SEKINO,Junichiro[Bukko-ji temple,Keishu]
SEKINO,Junichiro[Bukko-ji temple,Keishu]
SEKINO,Junichiro[Bukko-ji temple,Keishu]

$5,087.50USD
(excl. tax $4,625.00USD)
[No.: SekJun70005]
`79,image size:85x57cm,ed.128,Wood blockSEKINO, Junichiro--> Other WORKS----> SEKINO, Junichiro LINK
IMAGE_BUTTON_ASK_A_QUESTIONAsk a question about (  SEKINO,Junichiro[Bukko-ji temple,Keishu]  )

Saturday 04 July, 2020 Copyright © 2004 The Yoseido Gallery