The Yoseido Gallery
Log In My Account Cart Contents STORE-2 Exhibitions
The YOSEIDO » Main Page » Medium » Relief : woodblock » TSUZUKIYAMA,Shigeki[Kitsune-no-yomeiri -Sunshine shower ]
TSUZUKIYAMA,Shigeki[Kitsune-no-yomeiri -Sunshine shower ]
TSUZUKIYAMA,Shigeki[Kitsune-no-yomeiri  -Sunshine shower ]

$297.10USD
(excl. tax $275.09USD)
[No.: TsuShi12012]
`11,Image size:15x37cm,ed.20,WoodblockTSUZUKIYAMA,Shigeki--> Other WORKS
IMAGE_BUTTON_ASK_A_QUESTIONAsk a question about (  TSUZUKIYAMA,Shigeki[Kitsune-no-yomeiri -Sunshine shower ]  )

Monday 20 January, 2020 Copyright © 2004 The Yoseido Gallery